Floxxium.nl
Image default
Financieel

financiële toezichthouder heeft richtlijnen gepubliceerd

Het resultaat van de test kan tegen hem worden gebruikt als er een fout of nalatigheid van zijn kant is geweest.

De Nederlandse financiële toezichthouder heeft richtlijnen gepubliceerd over het gebruik van financiële adviseurs door consumenten:

Richtsnoer 1 – Consumenten mogen alleen contact opnemen met financieel adviseurs die hen onafhankelijk advies geven op basis van hun eigen professionele oordeel. Ze moeten zich ook volledig informeren voordat ze met een adviseur in zee gaan.

Richtlijn 2 – Een consument mag bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet uitsluitend vertrouwen op informatie van een adviseur. De mening van een adviseur is geen vervanging voor persoonlijk onderzoek naar beschikbare opties.

Richtsnoer 3 – Bij het kiezen tussen twee of meer alternatieven moet een consument rekening houden met alle relevante factoren, waaronder kosten, risico’s, rendementen en andere kenmerken van elk alternatief. Het is belangrijk om te begrijpen hoe verschillende soorten risico uw algehele rendement beïnvloeden. Investeren in aandelen brengt bijvoorbeeld een groter risico met zich mee dan het kopen van onroerend goed, maar biedt hogere potentiële voordelen.

Richtsnoer 4 – Alvorens te beslissen welk type financieel product te kopen, moeten consumenten hun individuele omstandigheden en voorkeuren beoordelen. Er is geen one-size-fits-all benadering van sparen en beleggen.

Richtlijn 5 – Consumenten moeten deskundig advies inwinnen bij verschillende bronnen, waaronder vrienden, familieleden, collega’s, buren, lokale overheidsfunctionarissen en gemeenschapsgroepen. Advies van anderen is vaak minder betrouwbaar omdat mensen geneigd zijn een vooringenomen mening te geven. Sommige individuen kunnen echter waardevolle inzichten bieden.

Richtlijn 6 – Consumenten moeten voorzichtig zijn bij het selecteren van een financieel planner. Ga voor iemand betrouwbaar als https://harvestfinance.nl/ Sommige planners proberen klanten over te halen om in bepaalde producten of diensten te investeren. Anderen kunnen buitensporige kosten in rekening brengen of zich bezighouden met onethische praktijken. Om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt, moeten consumenten hun huiswerk doen en alles te weten komen over elk aangeboden financieel plan.

Richtlijn 7 – Consumenten moeten altijd de geloofsbrieven en kwalificaties controleren van iedereen die advies geeft. Adviseurs moeten belangenconflicten bekendmaken, zodat consumenten kunnen beslissen welke voor hen het meest geschikt zijn.

Richtsnoer 8 – Consumenten mogen nooit vooruitbetalingen betalen voor financiële planningsdiensten. In plaats daarvan moeten ze aan het begin van de relatie een vergoedingsschema overeenkomen. De vergoedingen moeten zowel advieswerk als administratieve kosten dekken.

Richtlijn 9 – Consumenten moeten contracten en overeenkomsten zorgvuldig lezen voordat ze zich aanmelden voor een serviceovereenkomst. Deze documenten bevatten meestal voorwaarden die de aard en omvang van de relatie bepalen.

Richtlijn 10 – Consumenten dienen gesprekken en correspondentie met betrekking tot hun financiën bij te houden. Dit omvat notities die zijn gemaakt tijdens vergaderingen met adviseurs en kopieën van brieven aan adviseurs.