Floxxium.nl
Image default
Bedrijven

Hoe wordt ons water gezuiverd?

Om het water dat uit de kraan komt te kunnen drinken en te gebruiken binnenshuis, is het nodig om het water eerst te laten zuiveren. Verschillende instanties in ons land doen dit. In dit artikel vertellen we je daar meer over.

Waterzuivering

Er zijn drie soorten manieren om aan water te komen dat gezuiverd moet worden alvorens het bij de consument kan terechtkomen. Je kunt hierbij denken aan het water uit de grond, rivieren en meren of water dat direct uit de zee wordt gewonnen of uit het riool. Het meest voorkomende water dat wordt gezuiverd is afkomstig uit de grond, omdat dit water de minste kosten maakt in het zuiveringsproces en een snelle verwerking heeft wat betreft het ontdoen van afvalstoffen.

Proces

Er gaan diverse processen vooraf wil het water zuiver worden en het de consument bereiken. Deze processen zijn onder te verdelen in het fysische proces, biologische proces en het chemische proces. Na dit laatste proces wordt nog gebruik gemaakt van elektromagnetische straling.

 

Tijdens het fysische proces wordt het opgevangen water een tijd met rust gelaten om ervoor te zorgen dat al het vuil wat erin zit, kan zakken naar de bodem. Als dit eenmaal is bereikt, gaat het door een filter om verder te zuiveren. De filter is zo gemaakt dat vuildeeltjes die groter zijn, goed achter kunnen blijven en de rest van het water zonder vuil door de filter kan komen. Hierna volgt het biologische proces. Dit houdt in dat het water wederom door een filter wordt gehaald. Dit filter is een zandfilter waarbij vuil dat groter is qua vorm dan een zandkorrel, wordt opgevangen en niet door het filter kan komen. Als dit doel is bereikt, kan over worden gegaan op het chemische proces. Het woord zegt het al en bestaat uit een chemische stof dat aan het water wordt toegevoegd, waardoor delen van het water aan elkaar worden geplakt en later in het proces makkelijk gescheiden kunnen worden van het water dat schoon is. Ook wordt chloor in dit proces toegevoegd voor extra zuivering. Deze laatste wordt eigenlijk alleen toegepast indien het water erg vies is.

 

Tot slot wordt gebruik gemaakt van elektromagnetische straling om de kleinste bacteriën die nog in het water zitten, te verwijderen. Er wordt in dit proces gebruik gemaakt van een zogeheten lichtstraling die deze bacteriën bestrijdt.

 

sofwatersystems.nl dé water expert kan een extra handje helpen als het gaat om de aanschaf van waterontharders om ervoor te zorgen dat het water dat al gezuiverd is, ook thuis wordt ontdaan van kalkdeeltjes.