Floxxium.nl
Image default
Dienstverlening

Het verschil tussen een EBI inspectie en een periodieke keuring

Het komt vaak voor dat mensen een EBI inspectie en een periodieke keuring door elkaar gebruikt worden, terwijl het weldegelijk twee verschillende dingen zijn. Zo wordt een EBI inspectie in tegenstelling tot een periodieke inspectie maar eenmalig uitgevoerd. Periodieke inspecties van bijvoorbeeld een verwarmingsketel worden net als een keuring of onderhoud regelmatig herhaald. Afhankelijk van de soort installatie en de brandstof die gebruik wordt, worden periodieke keuringen eens per vier jaar of eens per twee jaar uitgevoerd. Voor een EBI gelden er andere regels. Zo dient deze eenmalig te worden uitgevoerd binnen zes weken naar het in bedrijf stellen van de nieuwe installatie.

Een EBI inspectie is een uitgebreide keuring

Niet alleen de frequentie van de inspecties is een verschil. Zo is een EBI inspectie is veel uitgebreider en mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde partner, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught. Bij deze eerste inspectie, keuring en controle worden de grenswaarden vastgesteld en wordt uw een stookinstallatie zoals een verwarmingsketel juist ingesteld voor een optimale werking. Alle werkzaamheden die zijn verricht worden in een basisrapport verwerkt. Dit rapport wordt vervolgens gebruikt als leidraad voor de periodieke keuring en het periodieke onderhoud van uw installatie. De wijzigingen en instellingen die worden gedaan tijdens een EBI mogen alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerde specialist, niet iedereen die periodieke inspecties of keuringen doet mag dit dus doen.

Een Eerste Bijzondere Inspectie die volgens de regels wordt uitgevoerd

De EBI is wettelijk verplicht en moet worden uitgevoerd volgens de opgestelde regels. Zo moeten verbrandingsinstellingen, veiligheden en energiezuinigheid tijdens de inspectie worden getest. Ook wordt er een risicoanalyse opgesteld en er wordt advies gegeven over wanneer en hoe vaak er een keuring of onderhoud gedaan moet worden aan uw verwarmingsketel. Een gecertificeerd bedrijf, zoals K.K. Brandertechniek uit Vught , zorgt voor een professionele EBI inspectie. Zo zijn en blijven zij op de hoogte van de voorgeschreven richtlijnen van de eerste inspectie.