Floxxium.nl
Image default
Banen en opleidingen

Account Director Interview

Een Account Director of Client Service Director (CSD) is de leider van een groep of afdeling accountmanagers. De accountdirecteur is verantwoordelijk voor vier blokken: ondergeschikt beheer, beheer of ondersteuning van belangrijke klanten, productiecontrole en financiën.

Het eerste blok is het beheer van ondergeschikten, de belangrijkste functie van de accountmanager. Ondergeschikten zijn meestal drie tot zeven accountmanagers.

Het tweede blok is zelfmanagement of ondersteuning van belangrijke klanten. Sommige klanten worden toegewezen aan accounts en blijven bij hen in elke positie. Dit is hoe ze worden geleid, vooral als de klanten complex of groot zijn. Er zijn gevallen waarin klanten voor een accountmanager naar een ander bureau gaan.

Het derde blok is productiecontrole. Dit kan de productie van alles zijn – van banners tot het maken van bedrijfsportalen, van het maken van advertenties in contextuele advertenties tot het opnemen van een video voor televisie. De accountafdeling is verantwoording verschuldigd aan de klant en is dus ook gemotiveerd om alle taken op tijd af te ronden. Zo houdt de accountdirecteur de regie op het hoogste niveau.

Het vierde blok is het financiële resultaat. De accountdirecteur beheert het budget, zorgt er enerzijds voor dat het budget zo efficiënt mogelijk verdeeld wordt, anderzijds zodat het project toch rendabel is voor het bureau.

Een accountmanager moet dus vier sleutelcompetenties hebben: teammanagement, projectmanagement, financiële geletterdheid en klantgerichtheid.

Client Services Director is een gezant. Iemand die de belangen van twee bedrijven in acht neemt en met niemand ruzie maakt. Hij inspireert ook. Leidt het team vooruit, motiveert, organiseert en levert resultaten. Hij is verantwoordelijk voor ongeveer alles: voor het financiële resultaat, product en bloemen voor de verjaardag van de klant.

Tegenwoordig moet CSD niet alleen een goede manager zijn en politieke beslissingen kunnen nemen, maar ook het materieel beheersen. Daarom, als u niet zomaar een reeds gevestigde specialist van een concurrent kunt jagen, moet u hem zoeken tussen de vervoerders van toegepaste beroepen. Lijnmanagers kunnen bijvoorbeeld goede CSD’s zijn. In de digitale sfeer: productiedirecteur, mediadirecteur, verkeer van creatieve afdelingen. Iedereen met een ondergeschikt team en een interne klant, d.w.z. klantenservice. Het is voor hen gemakkelijk om het reeds bekende model te extrapoleren naar een externe cliënt. Maar dit vereist een bijzondere motivatie, aangezien de reputatie van de CSD-positie in de markt helaas al jaren te wensen overlaat.

Waar je tijdens een sollicitatiegesprek op moet letten, is voor mij een heel individuele vraag. Ik kijk altijd alleen naar de toereikendheid. Dit omvat een groot aantal parameters – van wat de persoon naar het interview kwam, tot de reactie op vragen zonder juiste antwoorden: “waarvoor geef je een X2-bonus aan een junior uit je team”, “welke historische personages zou je meenemen naar de volgende bewustzijnsverandering? ”,“ Hoeveel kost het om een ​​team van 22 mensen per jaar te onderhouden ”. Als je dichtbij bent hoe de kandidaat denkt, dan is dit jouw persoon.

Vragen:

  • Welke weg heb je ingeslagen om Account Director te worden?
  • Hoeveel ondergeschikten heb je en hoe zijn de taken tussen hen verdeeld?
  • Hoe leg je taken vast en voer je controle uit?
  • Hoe een ondergeschikte motiveren als hij een moeilijke situatie heeft? Het is het beste om een ​​werksituatie, dat wil zeggen, uit uw praktijk te nemen.
  • Vertel ons over uw moeilijkste account? Wat was de moeilijkheid, waarom deed het zich voor en hoe werd ermee omgegaan?
  • Beheer je zelf klanten? Waarom? Met welke richting werk je voornamelijk?
  • Vertel ons over uw moeilijkste klantenserviceproject?
  • Heb je ervaring met het aannemen en ontslaan van accounts? Op basis van welke principes neem je mensen aan, wat vraag je tijdens sollicitatiegesprekken?
  • Met welke afdelingen werk je nog? Hoe verloopt de communicatie tussen jullie?
  • Wat zijn je werkdoelen? Hier kunt u zien of de kandidaat het beheren van klanten beu is en wat hij van zijn beroep in het algemeen vindt.

global recruitment selection

https://www.globalrecruitment.info/