Floxxium.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

spoor 2 re-integratie

Re-integratiebureau Werkcontact biedt samen met haar partners in het hele land re-integratietrajecten naar werk. Door eigen jobfinding en door aanmeldingen van werkgevers zijn landelijk veel vacatures beschikbaar. Deze vervullen wij door middel van leer-werktrajecten, outplacement of detachering in het kader van de wet poortwachter en spoor 2 re-integratie.

Re-integratie is maatwerk

Ieder re-integratietraject is maatwerk, het is afgestemd op de kandidaat en de te vervullen functie. Een traject kan bestaan uit drie maanden training of opleiding om een gat tussen vraag en aanbod te overbruggen. Verder is er ruimte voor een proefplaatsing van maximaal drie maanden waarin de kandidaat werkt met behoud van uitkering of salaris van de huidige werkgever. De proefplaatsing biedt de kandidaat de gelegenheid te groeien in de nieuwe functie, werkgever en kandidaat wennen aan elkaar. Hierbij kan de kandidaat rekenen op goede ondersteuning van zowel werkgever als van Werkcontact. Kandidaten die het re-integratietraject succesvol afronden komen in aanmerking voor een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.

De activiteiten van Werkcontact worden ondersteund door eigen uitzend- en detacheringsmogelijkheden. In het kader van participatieopdrachten worden kandidaten in dienst genomen. Indien nodig wordt er gestart met een activeringstraject. Vervolgens worden er leer-werktrajecten aangeboden en vindt er continue begeleiding plaats.

Werkcontact gaat op zoek naar een werkgever die tijdelijke capaciteit en bijzondere kwaliteit nodig heeft. Door het intensieve traject en de geboden mogelijkheden zijn deze arbeidskrachten gemotiveerd. Zowel werknemer als opdrachtgever kunnen rekenen op verdere ondersteuning tijdens de detachering of het uitzendwerk.

Ook levert Werkcontact op projectbasis gespecialiseerde arbeidskrachten op het terrein van sociale zekerheid. Onze klanten zijn zowel publieke organisaties (UWV en gemeenten) als verzekeraars, arbodiensten en private ondernemingen.
Werkcontact is dé partner voor mensen die werken ‘gezond’ vinden en zich in alle fases van het werkzame leven willen laten bewegen. Werkcontact zal zichzelf in de toekomst verder positioneren onder het motto: ‘de kortste weg naar werkgeluk’.

https://www.spoor2reintegratiespecialist.nl